Klachtenregeling voor cliënten

GGZ Hub

Bij GGZ Hub draait alles om goede zorg en respect. We vinden het superbelangrijk dat jij de beste zorg krijgt, altijd met respect behandeld wordt en dat er geen ruimte is voor geweld. We willen dat je je stem laat horen, klachten zijn bij ons welkom! We pakken ze snel en makkelijk op, luisteren naar jou, en zorgen ervoor dat het veilig en privé gebeurt. En weet je wat? Klachten zijn voor ons kansen om beter te worden. En maak je geen zorgen, jouw klacht heeft geen nare gevolgen. Bij GGZ Hub houden we van openheid en respect voor elkaar!

Bij GGZ Hub willen we dat jij de allerbeste zorg krijgt, die helemaal past bij wat jij nodig hebt en hoe jij je voelt.

Respect staat voorop! We zetten ons in om jou altijd op een vriendelijke en respectvolle manier te behandelen.

Geweld hoort niet thuis in de zorg. Bij GGZ Hub doen we er alles aan om een veilige omgeving voor jou te creëren.

Jouw mening telt! Voel je vrij om je klachten met ons te delen. Samen gaan we op zoek naar oplossingen die passen bij jou.

Klachten zijn er om opgelost te worden, en dat doen we snel en makkelijk. We willen horen wat jij te zeggen hebt, en we zorgen ervoor dat dit veilig en vertrouwelijk gebeurt.

Jouw gegevens zijn bij ons in goede handen. We gaan heel zorgvuldig om met wat je met ons deelt en respecteren jouw privacy.

Klachten zijn voor ons kansen om beter te worden. We leren graag van wat jij meemaakt en doen ons best om de zorg steeds te verbeteren.

Laat van je horen! Jouw klacht heeft geen vervelende gevolgen voor jou. Bij GGZ Hub moedigen we een open en respectvolle sfeer aan, waarin iedereen zich gehoord voelt.

Klachtenproces bij GGZ Hub

Bij GGZ Hub vinden we het belangrijk dat jouw stem wordt gehoord. Als je ontevreden bent of een klacht hebt, hebben we een duidelijk proces om ervoor te zorgen dat jouw zorgen serieus worden genomen.

Persoonlijke begeleider, teamleider en mede cliënten

Bij GGZ Hub willen we dat klachten snel en naar ieders tevredenheid worden opgelost. We vinden het fijn als we hierover in een vertrouwde omgeving kunnen praten. Het voordeel hiervan is dat jouw begeleider en teamleider jou en jouw situatie goed kennen.

Als je het lastig vindt om met jouw begeleider en teamleider te praten of daar geen behoefte aan hebt, kun je altijd steun en informatie zoeken bij cliënten die vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Als dit niet werkt of als je dit niet wilt om wat voor reden dan ook, kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.

Bij GGZ Hub doen we ons best om klachten op een eenvoudige manier op te lossen, zodat jij je begrepen voelt. We staan open voor jouw feedback en willen ervoor zorgen dat jij tevreden bent met de oplossing.

Clientvertrouwenspersoon

Bij GGZ Hub hebben we een speciale persoon, de cliëntvertrouwenspersoon. Het is belangrijk om te weten dat deze persoon helemaal losstaat van GGZ Hub en werkt voor een organisatie genaamd LSR, het Landelijk Steunpunt Raden. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor jou, en alles wat je met hen deelt, blijft geheim. Ze vertellen niets aan anderen zonder jouw toestemming. Zelfs als ze meldingen registreren, blijft alles anoniem als het wordt doorgegeven aan GGZ Hub. Dus, ook al worden we op de hoogte gebracht van meldingen, we weten niet van wie ze komen. Je kunt erop vertrouwen dat jouw verhaal veilig is. Soms wil je gewoon jouw verhaal delen, en soms wil je misschien verdere stappen nemen. Het is allemaal aan jou.

Klachtenfunctionaris

Bij GGZ Hub hebben we de klachtenfunctionaris die helemaal losstaat van onze organisatie maar is aangewezen door onze leiding. Deze persoon is er speciaal voor jou, om te helpen bij klachten. De klachtenfunctionaris focust op jou en onze medewerkers, en samen met jou en andere teamleden, zoals de cliëntvertrouwenspersoon, probeert deze functionaris elke klacht zorgvuldig te onderzoeken en, als dat mogelijk is, te bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat de klachtenfunctionaris geen oordeel velt over de klacht. Je wordt op de hoogte gehouden van het onderzoek en krijgt te horen hoelang het ongeveer duurt voordat de klacht is afgehandeld. Je kunt de klachtenfunctionaris mailen via k.leri@ggzhub.com.

Klachtencommissie

Als je niet tevreden bent met hoe jouw klacht is afgehandeld door de klachtenfunctionaris, of als je direct naar de klachtencommissie wilt gaan zonder eerst naar de klachtenfunctionaris te stappen, dan kun je een klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Je kunt dan een mail sturen naar kwaliteit@ggzhub.com. Als je hulp nodig hebt bij het indienen van de klacht, kan een cliëntenvertrouwenspersoon je hierbij ondersteunen.

Het is belangrijk om de klacht schriftelijk in te dienen omdat dit zorgt voor:

Zodra de klacht schriftelijk is ingediend, begint de termijn van behandeling. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en geeft mogelijk advies aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan afwijken van dit advies, maar zal dit goed aan jou uitleggen. Als je meer wilt weten over hoe de klachtencommissie werkt, kun je hierover informatie opvragen bij de klachtencommissie zelf.

Geschillencommissie

Als je het niet eens bent met:

Je dient het geschil in bij de geschillencommissie voor de zorg, waaraan GGZ Hub is aangesloten. Deze commissie opereert onafhankelijk. Voor meer informatie kun je terecht op www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten.

De geschillencommissie geeft binnen uiterlijk 6 maanden een bindend advies en kan indien nodig een schadevergoeding toekennen. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het inschakelen van de geschillencommissie.

Rechter

Als je er niet uitkomt en verdere stappen wilt ondernemen, is er altijd de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, zoals de burgerlijke of de tuchtrechter. Je kunt ook de hulp van een cliëntenvertrouwenspersoon inroepen voor ondersteuning. Als je juridische bijstand nodig hebt, kun je de hulp van een jurist of advocaat inschakelen. Het is belangrijk om te weten dat er kosten verbonden zijn aan het inschakelen van een rechter.

Gegevens van klacht

Jaarlijks stellen de cliëntenvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie binnen 3 maanden na afloop van het jaar een jaarverslag op. In dit verslag benoemen ze het aantal klachten en het soort klachten dat ontvangen is. De gegevens over klachten zijn anoniem, zodat niemand herkenbaar of op te sporen is. Klachtenformulieren en dossiers worden digitaal opgeslagen en maximaal 5 jaar bewaard. Na deze periode worden de formulieren en dossiers vernietigd door de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en/of de cliëntenvertrouwenspersoon. Als je wilt, kun je vragen om vroegtijdige vernietiging op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die gaat over privacy. We wijzen een verzoek alleen af als het niet voldoet aan een van de redenen die in de AVG worden genoemd.

Zorgaanbieders

Soms werken verschillende zorgaanbieders samen om jou te ondersteunen. Als er een klacht is over een van deze samenwerkingspartners, zullen we de klacht zorgvuldig doorgeven aan de juiste zorgaanbieder, maar alleen als de klacht per ongeluk bij ons is ingediend. We delen informatie hierover alleen als jij daarmee instemt.

Het kan ook gebeuren dat er een klacht is over zorg waarbij meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. Als er bij de andere zorgaanbieder ook een klacht is ingediend, kunnen we, met jouw toestemming, samenwerken om deze klacht te behandelen.