Wonen & Zorg

Zelfstandig wonen met: Volledig Pakket Thuis in je eigen (huidige) woning.

Zelfstandig wonen in een van de woningen van GGZ Hub met: Volledig Pakket Thuis.

Wonen in een groepswoning van GGZ Hub met: Volledig Pakket Thuis.

Geleverde WLZ pakket indicatie: Volledig Pakket Thuis – ZZP- VG 3 t/m 6.

Insluitingscriteria
De aangemelde cliënt heeft een:

 • Diagnose verstandelijke beperking of ggz problematiek
 • Wlz indicatie (geldige indicatie, lopende aanvraag, geldige reden voor een aanvraag)
 • Hulpvraag op 1 of meerdere leefgebieden
 • Heeft ondersteuning nodig om regie over het eigen leven terug te krijgen
  De aangemelde cliënt is bereid om:
 • Huis- en omgangsregels te respecteren en na te leven
 • Rekening te houden met andere cliënten (bezoek, geluidsoverlast, veiligheid)
 • Deel te nemen aan welzijnsactiviteiten

Uitsluitingscriteria

 • Geen Wlz indicatie (afwijzing gehad van CIZ en er is geen geldige reden om hierop bezwaar te maken)
 • Een VG07 of VG08 indicatie
 • Geen hulpvraag, alleen wens voor huisvesting
 • Acute psychische nood (actieve psychose, zelfverminking, suïcidaliteit)
 • Actieve verslaving aan middelen zoals harddrugs en alcohol
 • Hoge recidivekans m.b.t. ernstige criminele vergrijpen (verkrachting, mishandeling, bedreiging met wapen, gijzeling)
 • Volledige visuele- en/of auditieve beperking